top of page
קורסים טיפולים וסדנאות
 • מפגש ראשוני להיכרות, אבחון והמלצה להמשך הדרך

  1 שע'
  200 שקלים חדשים
 • טיפול במגע וריחות ותמציות שמנים

  1 שע' 30 דק'
  350 שקלים חדשים
 • טיפול ייחודי המשלב רוקחות אישית ומגע

  1 שע' 45 דק'
  400 שקלים חדשים
 • חבילת חיבור

  1 שע' 30 דק'
  1,680 שקלים חדשים
 • חבילת מסע

  1 שע' 30 דק'
  3,240 שקלים חדשים
bottom of page